Start


Kontakt

Klassisk massage

KINO-praktik

Neuromuskulär terapi

Smärtlindrande massage

Positionell Relaxationsteknik

Triggerpunktsbehandling

Energi Magnet Massage

Nikken

Nyheter

KranioSacral

Hemövningar

KranioSacral behandling – DURAMATER

KranioSacral behandling är en mjuk metod där man behandlar skallens och ansiktets ben i förhållande till ryggradens kotor ända ner till bäckenet och korsbenet. Behandlingen korrigerar små felställningar som i sin tur påverkar och påverkas av precis allt i hela kroppen. Vår skalle kallas i terapeuternas värld för Kranium och korsbenet kallas Sacrum, därav namnet KranioSacral behandling.

Behandlingen påverkar främst fem stora områden: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, hinnorna i hjärnan och ryggraden, kraniets ”ledstruktur” och korsbenets rörelse.

Det KranioSacrala systemet kan genom sjukdom, trafikolyckor, stress, besvärliga förlossningar och andra hälsobesvär rubbas och därmed försvaga den naturliga läkeprocessen. En viktig uppgift för oss terapeuter blir att med våra händer som verktyg, läsa av systemet och dess störningar, och assistera kroppen mot hälsa. Stor fokus läggs på sambandet till den yttersta av de tre hjärnhinnorna, den hårda hjärnhinnan som kallas Duramater, och som finns inne i kraniet och i ryggraden ner till korsbenet. Man löser spänningar i kroppens fasciala lager och hjärnhinnor och återställer trycket i ryggmärgsvätskan. På så sätt ges kroppen möjlighet att själv lösa obalanser på cellnivå. – Behandlingen hjälper kroppens system att komma i balans så att den kan självkorrigera obalanser. KranioSacral terapi bygger på att ryggmärgsvätskan pumpas ner i ryggraden från kraniet till sacrum med en speciell puls som kallas för den kraniosacrala pulsen. Den pulsen ligger vanligast på 6-12/minut och är helt fristående från hjärtpulsen och andningsrytmen. Ryggmärgsvätskans uppgift är att förse hjärnan och ryggmärgen med näring och transportera bort slagg samt att fungera som en stötdämpare för hjärnan och ryggmärgen. Läkning kommer inifrån. Hjärnan måste ha kontroll och bli medveten om en obalans för att kunna läka/lösa eventuella problem. Hjärnan behöver syre som den får via blodet och glykos (socker) genom CSV (Cerebrospinalvätskan). Eftersom kraniet och sacrum är ihopkopplade med varandra så kommer en felställning i kraniet att påverka bäckenet och tvärtom. När en kropp befinner sig i ohälsa kan det KranioSacrala systemet bli kraftigt påverkat och det kan leda till olika låsningar och blockeringar. Detta kan göra att man får en vriden kropp eller bäcken, så att kroppen blir ojämn och osymmetrisk och det i sin tur påverkar alla kroppens system.

Denna behandling bygger alltså på en mjuk och försiktig korrigering av skallens, ryggens och höftregionens ben och hinnor. Behandlingen påverkar centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, ben-suturer och ledbrosk i huvudet, korsbenets rörelse i förhållande till bäckenet och svanskotan samt hinnor fästa i skallen, rygg-och höftregionen. Hinnorna påverkar hela kroppens rörelseomfång och de organ de är sammanbundna vid. Jämför hinnorna med att spänna fast en last på ett takräcke. Om några av remmarna slackar så påverkas hela lasten på färden.

Det KranioSacrala systemet har också en mycket nära koppling till det autonoma nervsystemet, som har med stress att göra. Därför kan man lugna ett stressat system ganska snabbt och då ökar också kroppens eget immunförsvar.