Start


Kontakt

Klassisk massage

KINO-praktik

Neuromuskulär terapi

Smärtlindrande massage

Positionell Relaxationsteknik

Triggerpunktsbehandling

Energi Magnet Massage

Nikken

Nyheter

KranioSacral

Hemövningar

PRT - Positionell Relaxationsteknik

PRT är en neuromuskulär behandlingsmetod som är ett utmärkt komplement till PNF* och massage. Metoden kan på ett effektivt sätt användas som en behandlingsmetod hos personer med inskränkt rörlighet, ökad muskelspänning eller smärta. Behandlingsmetoden är mycket skonsam och smärtfri och fungerar därför bra vid såväl akuta som kroniska muskelbesvär samt triggerpunkter.

PRT kan teoretiskt sätt sägas vara en ledmobiliseringsteknik men där man får en rörlighetsökande effekt i leden genom att påverka muskeldysfunktionen primärt. Vid tryck på en aktiv triggerpunkt** uppstår smärta. Då den muskel som innehåller trigger-punkten passivt av terapeuten läggs i ett avslappnat läge avtar/upphör smärtan. Detta går som signaler via ryggmärgen till hjärnan som i sin tur gör så att spänningarna i muskeln minskar. Metoden är inte lika smärtsam som pressur.

* PNF - Proprioreceptiv Neuromuskulär Facilitering Terapeutisk stretch av en förkortad/spänd muskel.  Terapeuten sträcker ut muskeln så långt som muskeln och leden tillåter. Du som kund jobbar sedan emot ett par sekunder så muskeln får arbeta och dra ihop sig, för att sedan slappna av och låta terapeuten stretcha ut ytterligare en bit,

** Triggerpunkt En hyperöm punkt i muskulaturen som kan orsaka smärta och spänningar på andra områden i kroppen. Vg läs mer om triggerpunktsbehandling vid nästa rubrik.