Start


Kontakt

Klassisk massage

KINO-praktik

Neuromuskulär terapi

Smärtlindrande massage

Positionell Relaxationsteknik

Triggerpunktsbehandling

Energi Magnet Massage

Nikken

Nyheter

KranioSacral

Hemövningar


KINOpraktik

KINOpraktik är 1 del Kiropraktik, 3 delar Kinesiologi, 2 delar Osteopati,
1 del Massageterapi toppat med 2 nypor Kinesisk filosofi...

Med KINOpraktik vill man återställa strukturell och funktionell balans i kroppen.

Dålig hållning är en vanlig bakomliggande orsak till smärta. De KINOpraktiska teknikerna verkar genom att skapa balans i kommunikationen mellan hjärna och kropp och därigenom få kroppen att röra sig på ett sätt som inte ger skadlig belastning.Inom KINOpraktiken fokuserar man på att hitta obalanser, både muskulärt och energimässigt. Med muskeltester och flera andra tekniker stärker man de svaga musklerna och balanserar kroppen. KINOpraktisk behandling innebär undersökning, behandling och förebyggande av funktionella störningar, smärtsyndrom och andra åkommor i rörelseapparaten. Tekniken väver ihop västerländskt och österländskt tänk med flera olika behandlingsmetoder. KINOpraktikens mål är att jämställa eventuell fysisk obalans, vilken annars lätt resulterar i symptom som t ex smärta.

Sjukgymnastik och massagebehandlingar bearbetar vanligtvis de spända musklerna för att få dem att slappna av, medan man i KINOpraktiken koncentrerar sig på främst de svaga musklerna. Tanken och filosofin kommer från kinesiologins fader, George Goodheart, som menade att när vissa muskler är överspända så beror det på att andra muskler är för svaga.

Tänk Dig att Du slår om en strömbrytare, en signal går då via en ledning till en lampa som tänds. Om lampan inte tänds har en av två problem uppstått, - lampan är trasig eller så går signalerna inte fram. I vår kropp är strömbrytaren Din hjärna och lampan är Dina muskler, inre organ eller körtlar. Om musklerna inte svarar på signalen är det troligen fel i endera muskeln eller så kommer signalerna inte fram. Detta leder till en muskulär (och strukturell ) obalans, där vissa muskler blir försvagade och andra blir för starka i deras inbördes relation – en felbelastning uppstår runt leden.

Syftet med denna metod är att påverka kroppens mjukdelar, stärka försvagad (inhiberad) muskulatur och därigenom få hyperspänd muskulatur att slappna av. Orsaken till överspända muskler anses vara att deras spänning behövs som kompensation för att svaga muskler inte gör sitt jobb ordentligt.

Grundprincipen och filosofin inom KINO¬praktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, psykiskt välbe-finnande och nervsystemet bildar en helhet. Vidare utgår KINO-praktik från att struktur (t ex vävnad & muskler) och funktion (rörelse t ex i en led) är ömse-sidigt beroende av varandra. Funk¬tionstörningar (t ex störd funktion i muskulaturen) kan leda till en förändring av den muskulära balansen och senare på vår struktur (t ex leder). Detta leder i sin tur till smärta.

Korrigering av neuromuskulära obalanser sker med flera olika tekniker:

 • Bäckendysfunktionsbehandling, med mjuka varsamma tekniker (mobilisering) och med kilformade klossar som verktyg
 • Meridianbalansering
 • Neurovaskulär och neurolymfatisk reflexbehandling
 • Käkledsbehandling
 • Behandling av hyperspända muskler kring t.ex nacke, rygg och bäcken med viloläges behandling (Strain and Counterstrain och Positional release technique)
 • Mjuka, varsamma tekniker för att förbättra rörlighet, struktur och funktion i ryggraden(mobilisering) i syfte att aktivera nervbanor. Utförs bl.a med en Aktivator som är ett instrument för varsam behandling av kotproblem.
 • Behandling av skallbenens och korsbenets rörlighet och funktion , vilka är viktiga för hjärnans och nervsystemets välmående (Kraniell behandling och Kraniosacralterapi, DuraMater)

  Förutom behandling av fysiska problem så fungerar KINOpraktik även på utmattningsdepressioner, stressrelaterade problem och sömnsvårigheter. Med KINOpraktik och DuraMaterbehandling (en osteopatisk behandlingsform) bearbetas undermedvetna blockeringar i kroppen.

  KINOpraktik i kombination med massageterapi, stretching och träning är en bra kombination för behandling av många av de besvär som kan erfaras i rörelse-apparaten. KINOpraktik är inte likt något annat Du har provat och ger dessutom mycket bra resultat! Alla behandlingar är individuella.

  Som KINOpraktikterapeut behandlar jag problem såsom värk i axlar, nack-smärta, foglossningssmärta,huvudvärk, stress, tennis/golfarmbåge, knä/fot smärta, inkontinens, ryggskott/värk... osv. Välkommen att prova som enskild behandling eller i kombination med Din massage.

  Utbildningen till KINOpraktikterapeut har jag gått vid Svenska KINOpraktikskolan.