Start


Kontakt

Klassisk massage

KINO-praktik

Neuromuskulär terapi

Smärtlindrande massage

Positionell Relaxationsteknik

Triggerpunktsbehandling

Energi Magnet Massage

Nikken

Nyheter

KranioSacral

Hemövningar


Smärtlindrande massage

Smärtlindrande massage är en form av massage för personer med långvariga smärtsyndrom. Massagegreppen som används är i princip desamma som inom den klassiska massagen, men vid smärtlindrande massage ligger betoningen på de mer avslappnande greppen.

Den smärt-lindrande massagen inriktas på hela kroppen och man stannar inte kvar och behandlar ett visst område någon längre tid. Det handlar således inte om någon idrottsmassage eller djupgående massage. Smärtlindrande massage för personer med fibromyalgi eller andra långvariga smärt-syndrom kan alltså definieras som en mjukare massage för den grupp där syftet är generell avslappning.

Min utbildning inom Smärtlindrande massage fick jag då jag gick min utbildning inom PRT (Positionell Relaxationsteknik), vid Hälsoteket, akademin för medicinska utbildningar.