Start


Kontakt

Klassisk massage

KINO-praktik

Neuromuskulär terapi

Smärtlindrande massage

Positionell Relaxationsteknik

Triggerpunktsbehandling

Energi Magnet Massage

Nikken

Nyheter

KranioSacral

Hemövningar


NMT - Neuromuskulär terapi

NMT betyder Neuromuskulär terapi och är en effektiv manuell form av medicinsk massageterapi för att bedöma, behandla och förebygga skador och försämrad funktion i kroppen. En NMTterapeut arbetar med kroppens mjuka vävnader och leder för att lindra kronisk och akut värk.

Jämfört med ”vanlig” klassisk massage där man mer arbetar med de större musklerna så kan man likna NMT med en medicinsk massage där vi arbetar mer specifikt på varje liten muskel. Terapeuten granskar kroppshållning, gör ortopediska tester samt undersöker den mjuka vävnaden noggrant för att kunna finna och förhoppningsvis behandla själva orsaken till den eventuellt nedsatta funktionen och smärtan i kroppen.

Vid patienten/kundens första besök hos en NMT-are så görs i första hand en anamnes för att ta reda på var personen har ont och hur smärtan upplevs. Därefter görs en så kallad postural analys där terapeuten granskar kroppshållningen för att bedöma anatomiska avvikelser, förkortade, försvagade muskler, skador m.m. Aktivt och passivt rörelseomfång kontrolleras. Terapeuten palperar vissa muskler och gör en strukturell analys av t.ex AC-leden, mätning av SIAS – SIPS, kontroll av längden på Tibia, Femur, m.m. Orsaker till smärta kan vara t.ex ischemi, nervkompression, felaktig kroppshållning eller myofasciala triggerpunkter.

Själva behandlingen börjar med att det område som ska behandlas värms upp genom exempelvis bindvävsmassage, friktion eller värmedyna. Därefter behandlas bl.a förkortade muskler och eventuella triggerpunkter. Behandlingen innefattar även myofascial stretching. Behandlingsmetoden har en lugnande effekt på nervsystemet som reglerar spänningar och smärta i hela kroppen.

Resultatet är oftast omgående smärtlindring och ökad funktion, men som alltid gäller dock att ju längre man har haft ett problem desto längre tid tar det att få en bestående förbättring. Eftersom NMT-terapeuten arbetar metodiskt och noggrant brukar dock resultat uppnås efter endast ett eller ett fåtal besök. Behandlingen kan stundtals kännas djup och man kan bli lite öm. Efteråt kan man känna en skön ”frigörelse” i musklerna.

Utbildningen till Neuromuskulär terapeut hålls av:
Skolan Bergqvist massage och friskvårdsutbildningar.
Läs mer om min utbildning på: www.massageutbildningar.se