Start


Kontakt

Klassisk massage

KINO-praktik

Neuromuskulär terapi

Smärtlindrande massage

Positionell Relaxationsteknik

Triggerpunktsbehandling

Energi Magnet Massage

Nikken

Nyheter

KranioSacral

Hemövningar


Triggerpunktsbehandling

Enkelt utryckt så är Triggerpunkter ömma punkter i muskler som kan ge upphov till spontan smärta lokalt och inom ett refererat område. En triggerpunkt (TrP) kan kännas som ett konsistensökat område i muskeln som då man trycker på denna ger upphov till en intensiv lokal smärta och en ökad smärta och förändrad sensibilitet inom det refererade området för triggerpunkten.

Triggerpunkten är oftast belägen i ett spänt muskelstråk i muskeln i jämförelse med den mjukare muskelvävnaden runt i kring själva triggerpunkten. Trigger-punkter benämns oftast, i folkmun, som muskelknutor eller smärtknutor. Gamla benämningar är myoser, myogeloser eller myofascit.

Vi skiljer på aktiva och latenta triggerpunkter. Aktiva triggerpunkter orsakar ständig smärta lokalt och i ett refererat område medans latenta TrP är kliniskt ”tysta” och endast ömmar vid beröring. En triggerpunkt är alltså en hyperirritabel plats i ett spänt band i en muskel, lokaliserad i muskelvävnaden eller i dess fascia. Platsen är smärtsam för tryck och kan framkalla karakteristiska platsbestämda smärtor eller fenomen. En normal muskel innehåller inga aktiva triggerpunkter eller hårda muskelstråk.

Orsak till triggerpunkter kan t.ex vara: akut överbelastning, trauma, långvarig uttröttning av muskeln, stress, drag, felaktig arbetsställning, hormonrubbning eller virusinfektion. Det finns en mängd teorier om hur triggerpunkter och de hårda muskelstråken uppstår. De flesta är dock överens om att triggerpunkter uppstår när en biokemisk process i motoriska ändplattan orsakar sammandragningar i muskelfibrerna.

De sammandragna muskelfibrerna kan palperas och behandlas med fingrarna men syns inte på röntgen. Ett flertal studier har visat att trigger-punkters lokalisation till 70 % har sin motsvarighet i akupunkturpunkter som används vid smärtbehandling. Det finns också uppgifter om att det finns 442 triggerpunkter och 618 akupunkturpunkter. Det aktuella området förbehandlas med t.ex massage eller värmedyna. Trigerpunkten behandlas därefter med tryck eller kompression till smärtan avtar.

Jag har gått min triggerpunktsutbildning vid GGI, Göteborgs Gymnastiska Institut.